KJELL STANDAL A/S.

KORT INNFØRING:

Dette er et firma som har som utgangspunkt at vi skal utfordre alle faste tankeganger innen, helsetilnærming, kursgrunnlag, intensiv behandling og etterutdanning/oppdatering slik at vi kanskje kan finne nye veier å gå... eller nye måter å tenke på!!! 

Vi vil også utvikle kurs og undervisningsvirksomhet som er knyttet direkte til utviklingen av den enkelte av oss, men også kurs og undervisning rettet mot faggrupper av ulike slag. Aktuelle grupper er alle typer helse- og sosial/pedagogiske utdannede personer som trenger opprusting eller videreutdannelse i sitt fag. I tillegg vil vi også legge forholdene til rette for de som trenger opplæring/støtte for å kunne møte arbeidslivets ulike krav til individualitet/gruppeferdighet, slik at disse vil kunne møte det inkluderende arbeidslivets krav.

 

Målsetting.

Kjell Standal A/S er et firma som vil analysere og møte alle krav til helseproblemer enten disse er basert på forebyggende tenkning og/eller behandling. Dette firmaet har som basis å formidle, samt direkte overføre kunnskaper om helsens kroppslige, emosjonelle, intellektuelle og sosiale funksjoner hos enkeltindividet, og enkeltindividets rolle i relasjonssammenheng med andre individer. Dette som et ledd i innsikten i tilhørighet til grupper, påvirkningen fra grupper til enkeltindividet og samspillet mellom enkeltindividets helsetilstand og dets levekår. I dette ligger det en tilnærming til en spesiell form for musikk. Lytt til dette. !!!

Kjell Standal A/S har også som basis å formidle de teoretiske rammevilkårene som er tilgjengelige i dag i et vekstfremmende grunnstandpunkt, slik at dette former og utvikler forebyggende og vekstfremmende helsevirksomhet. Dette vil bli realisere gjennom grunnutdannelse, etterutdannelse, veiledning, intensivt behandlingstilbud, og relatert praksis for helsepersonell.

Dette betyr at firmaet også vil være leverandør og formidler av teoretiske tilnærminger til disse områdene gjennom direkte undervisning, veiledning og evaluering av den praktiske delen av utdannelsen. I tillegg til denne direkte tilnærmingen vil det også distribuere denne teoretiske tilnærmingen via artikler, bøker etc. som allerede forligger utgitt, men også selv stå for publisering og distribuering av materiale som firmaet mener er avgjørende for formidling av firmaets ideologiske forankring og dets visjoner om fremtiden for helsesystemet og dets brukere.

Kurs og undervisning.

Hovedansvarlig for alle våre kurs vil være Kjell Standal, spesialist i klinisk psykologi og klinisk nevropsykologi, og har kurs/erfaring i  katastrofepsykologi.

Vi vil bygge opp et prinsipp i Kjell Standal A/S : Avdeling for undervisning og kursvirksomhet som vil være oppfølgningskurser som er helgebasert, slik at man kan holde fast ved det som "satte seg" i selve hovedkurset/intensiv behandling, og videreutvikle seg selv.

Kontaktinformasjon.

Her er det viktig at vi legger forholdene til rette for ulike former for kontakter. Vi hadde tenkt oss å legge inn noen lenker her etter hvert, men også gjøre det lettere for å kunne nå samarbeidspartnere og oss selv for kommunikasjon.

Du vil også kunne finne oss på nettet som kommersiell leverandør etter hvert.

Telefon:
55 29 98 08
          95 18 06 16
 
Postadresse:
Natlandsveien 65, 5093 Bergen
Elektronisk post:
Generelle opplysninger: kjestand@online.no
Salgsavdeling: kjestand@online.no
Kundestøtteavdeling: kjestand@online.no
Web-ansvarlig: kjestand.@online.no